Ceník

Víkendové pobyty

Ceny - za osobu a noc 80,- (min. cena za víkend (dvě noci) 3500,-, další den + 1500,-) 

+ topení  1600-3000,- za víkend (2 noci) - (pokud se topí v ÚT a podle venkovní teploty)

+ el. energie dle skutečnosti  8,-/kWh (cca 300 - 600,-)

(při pobytech na jednu noc je min. cena 2500,- + topení 2000,-)

 
Prázdninové pobyty (sobota odpol. - sobota dopol.)
 
Ceny za osobu a noc   80,- (min. cena za týdenní pobyt je 18000,-)
Při několikadenním pobytu je min. cena 3000,- za noc. (Ve vyjímečných případech)
 
+ el. energie dle skutečnosti    8,-/kW  (cca 1500 - 4000,- )

 
Ten, kdo objednává chatu, bere na sebe plnou zodpovědnost za chatu, za to, co se na ní děje a za koncový úklid.
Taktéž při odchodu za zkontrolování uzavření oken, za uzamčení a vypnutí elektřiny.
Stále se stává, že jsou sice zavřeny okna ale nezamčeny klikou.
Prosíme vedoucího, aby zvenčí obešel chatu kolem a potlačením do oken vyzkoušel uzamknutí. 
+ topení  800,- za víkend (2 dny) - (pokud se topí v ÚT)
+ el. energie dle skutečnost (cca 200 - 300,-)