Ceník

Víkendové pobyty

Ceny - za osobu a noc 80,- (min. cena za víkend 3000,-) 

+ topení  1400-2000,- za víkend (2 noci) - (pokud se topí v ÚT a podle venkovní teploty)

+ el. energie dle skutečnosti  6,-/kWh (cca 200 - 400,-)

(při pobytech na jednu noc je cena 2400,- + topení 1400,-)

 
Prázdninové pobyty (sobota odpol. - sobota dopol.)
 
Ceny za osobu a noc   80,- (min. cena za týdenní pobyt je 16000,-)
Při několikadenním pobytu je min. cena 2500,- za noc.
 
+ el. energie dle skutečnosti    6,-/kW  (cca 1000 - 3000,- )

 
Ten, kdo objednává chatu, bere na sebe plnou zodpovědnost za chatu, za to, co se na ní děje a za koncový úklid.
Taktéž při odchodu za zkontrolování uzavření oken, za uzamčení a vypnutí elektřiny.
Stále se stává, že jsou sice zavřeny okna ale nezamčeny klikou.
Prosíme vedoucího, aby zvenčí obešel chatu kolem a potlačením do oken vyzkoušel uzamknutí. 
+ topení  800,- za víkend (2 dny) - (pokud se topí v ÚT)
+ el. energie dle skutečnost (cca 200 - 300,-)